Focení návštěvy klientů Diakonie ČCE – Praha, středisko Ratolest na hasičské zbrojnici v Dolních Měcholupech. Děti, mladiství a dospělí s mentálním a kombinovaným postižením.

Rozzářený úsměv klienta

Klienti si návštěvu užili

Exkurze na hasičárně

Čerpání energie ze sluníčka

Hasič Kristián