Video
Close (Esc)

Na polomu – Hotel Polom

Na polomu – Hotel Polom

Na Polomu postavil polesný Heinrich Reiniger v roce 1887 kavárnu Alm.

Kavárnu Alm prodal 31.srpna 1893 manželům Oswaldu a Hildegardě Buxbaumovým. 17. září 1913 byla kavárna prodána novým majitelům – manželům Ferdinandovi a Friederice Löschnerovům. Ferdinand Löschner se narodil v Řepanech. Kavárnu přestavěl na patrový HOTEL ALM zavedl elektřinu, telefon s číslem 2006, ústřední topení a vlastní vodárnu. Löschnerovi zůstali majiteli do roku 1945. Po přestavbě přízemního ALMU na patrový hotel získalo místo na popularitě. Je tu stále více stálých hostů a obliba sem zajet na kávu či na oběd roste. Závišínská kronika uvádí, že koncem léta 1937 navštívil nový prezident ČSR dr. Eduard Beneš Mariánské Lázně a když projížděl Závišínem odbočil a navštívil také kavárnu ALM, kde se zastavil na kávu. Nebyl jediným panovníkem v kavárně. Už v dávnější době před třiceti lety anglický král Eduard VII. zde poseděl. Mnohokrát se objevoval na nedalekém golfovém hřišti, které sám otevíral v roce 1905. Brzy po roce 1945 se objevuje nové jméno domu – HOTEL POLOM a uvádí se jako hotel 2.třídy, který má k dispozici 20 lůžek. Později se stává hotel domovem důchodců. Tak sloužil v dalších desetiletích pro generace důchodců z města i z celého kraje. V roce 1995 byl objekt vyklizen a zůstal opuštěn. Brzy nato však byl Polom totálně zpustošen a vykraden. Později byl odprodán do soukromého vlastnictví. V roce 2003 došlo na nadějnou přestavbu. Pokračovala rychle, avšak nebyla dokončena. Po zastavení prací nastala etapa dalšího rozkrádání.

Back to Top
Close Zoom
Kontextová nabídka je zakázána.