Čt. Čvc 29th, 2021

HonzaAfter.cz

Dokumentární videa / výlety / Urbex

Skoky – Maria Stock

Skoky, původně Skok a dříve také Mariánské Skoky, jsou bývalá ves, součást města Žlutice nad žlutickou přehradní nádrží.

Do současnosti se zachovaly ruiny bývalého hostince, hřbitova a jedné stodoly. Je zde ještě také barokní poutní kostel Navštívení Panny Marie, který je značně poškozený četnými loupežemi. Zdejší poutní obraz Panny Pomocné Marie dal vzniknout známému úsloví „Panenko Skákavá!“. Kostel nahradil původní kapli a je barokní novostavbou z let 1736–1748, od stavitele Johanna Schmieda z Útviny. O obnovu a oživení tohoto poutního místa se v současnosti stará spolek Pod střechou za podpory dobrovolníků a finančních dárců. V letech 2006 a 2010 byla díky darům a dotacím Karlovarského kraje a Ministerstva kultury provedena nejnutnější oprava věžních bání, které byly poničeny zloději, a sanktusníku.