St. Kvě 12th, 2021

HonzaAfter.cz

Dokumentární videa / výlety

Bývalé plicní sanatorium na kolínsku

Plicní sanatorium Kopa, kde se léčili pacienti s tuberkulózou.

Sověti zde měli vojenskou nemocnici, která zde prý fungovala i za II. světové války. Po pádu socialismu byla budova předána do péče ministerstva zdravotnictví a od té doby se rozpadá.

Byla otevřena v roce 1901. V roce 1923 se z ní stala léčebna pro pacienty s tuberkulózou a díky úspěchům lékaře Ferdinanda Trippého byla o 14 let později zásadně rozšířena o budovu s dvěma sty lůžky. Největší rozkvět zažila kostelecká plicní léčebna po druhé světové válce, jenže pak přišla okupace. „Sovětská armáda potřebovala vybudovat léčebnu, aby vojska v Milovicích a jinde měla lékařské zaopatření. V roce 1971 si to vzali Sověti a byli tam 20 let.